Naturalna substancjaPOCHODZĄCA ZE SFARMENTOWANEJ SOI

NATTOKINAZA - ENZYM W NATTO

poznaj

Nattokinazę NSK-SD

jedyna dopuszczona przez
Unię Europejską Nattokinaza

pozyskiwana jest z japońskiej potrawy natto (sfermentowanej soi)

to enzym proteazy składający się z 275 aminokwasów

produkt NSK-SD poddany fermentacji z użyciem opatentowanego szczepu bakterii Bacillus subtilis natto firmy JBSL.

pozyskiwana jest z najczystszego surowca

posiada certyfikat non-GMO

SFERMENTOWANA SOJA

Nattokinaza, w badaniu in vitro na zwierzętach wykazuje aktywność fibrynolityczną (fizjologiczny proces rozkładu zakrzepu) a in vivo aktywność trombolityczną (proces rozkładu zakrzepu, po podaniu leków).

Zaleca się konieczność nadzoru medycznego w przypadkach, gdy ekstrakt ze sfermentowanego nasienia soi jest spożywany w połączeniu z lekami.

jak działa nattokinaza

Działanie nattokinazy odkryto podczas badania z zastosowaniem natto, produktu z nasion soi, będącym podstawowym elementem diety w Japonii. Nattokinaza to znany enzym występujący w produktach roślinnych, ekstrahowany z użyciem saliny. W badaniu użyto trzy płytki z fibryną.

Na płytkę A nałożono natto, na płytkę B ekstrakt nattokinazy. Następnie nattokinazę poddano działaniu temperatury i nałożono na płytkę C z fibryną. Wszystkie płytki inkubowano przez 18h w temperaturze pokojowej.

Płytka A wykazała aktywność fibrynolityczną. Aktywność płytki B (ekstrakt nattokinazy) odpowiada ok. 40 CU plazminy (g/mokrej masy natto) lub 1600 IU urokinazy (aktywatora plazminogenu) obliczonego z każdego standardowego enzymu fibrynolitycznego. W temp. 140°F nattokinaza na płytce C zaczęła ulegać dezaktywacji. Przy neutralnym lub alkalicznym pH, nattokinaza była stabilna przez 10 minut w temperaturze pokojowej.

W 1998 r . firma JBSL (Japan Bio Science Laboratory, Japonia) jako pierwsza wyizolowała i wprowadziła na rynek nattokinazę, enzym o unikalnych właściwościach.

W połowie lat 80-tych, grupa badaczy z Japonii pod kierownictwem dr Hiroyuki Sumi z Miyazaki Medical School w Miyazaki, Japonii odkryła aktywność fibrynolityczną nattokinazy.

Kolejne badanie po badaniu in vitro, przeprowadzono na zwierzętach, a następnie badanie in vivo na ludziach, aby dalej badać nowe działanie enzymu.

Nad nattokinazą NSK-SD zostały przeprowadzone następujące kompleksowe badania bezpieczeństwa oraz badania kliniczne in vivo/ in vitro:

  • badanie toksyczności na szczurach przy powtarzanym 28 dniowym podawaniu doustnym
  • badanie mutacji powrotnych w komórkach bakteryjnych
  • chromosomowe aberracje (zaburzenia) w hodowanych komórkach ssaków
  • badanie na patogenność
  • LD50 w badaniu na szczurach > 1000mg/kg bez skutków ubocznych
  • GMP Registered

Spośród innych produktów z nattokinazą jedynie NSK-SD wykazuje najwyższą aktywność > 20 000 F.U./gram. Nattokinaza została uznana przez JHFA (Japan Health and Nutrition Food Authorization) oraz JNKA (Japan Nattokinase Association) za oryginalną nattokinazę

Witamina K2 wchodzi w interakcje i wpływa na działanie antykoagulantów np. warfaryny. Z tego powodu witamina ta została usunięta z Nattokinazy NSK-SD® z wykorzystaniem nowej, opatentowanej technologii.

Dzięki temu osoby przyjmujące warfarynę czy inne leki przeciwzakrzepowe mogą bez obaw przyjmować Nattokinazę NSK-SD®.

Bezpieczeństwo potwierdzone badaniami.

japanbio science laboratory

W 1998 r. firma Japan Bio Science Laboratory jako pierwsza na świecie wyizolowała i wprowadziła Nattokinazę na rynki USA, UE, Korei, Tajwanu i Chin pod marką NSK-SD®. Produkt jest pozyskiwany w wyniku opatentowanego procesu fermentacji przy użyciu bakterii Bacillus subtilis natto.

Firma Japan Bio Science Laboratoryto największy producent Nattokinazy na świecie. Dodatkowo produkuje Nattokinazę nie zawierającą witaminy K2. To jedyna japońska firma, która może eksportować Nattokinazę bez witaminy K2.